Konsistoriesalen

Salarna i övre våningen i Akademihuset är fantastiska. Man kan känna historiens vingslag i väggarna. Från fönstren öppnar sig en utsikt över Åbo Domkyrka. Du får tillgång till salarna i samband med uthyrning av festsalen.

Såväl Åbo Universitet som Domkapitlet har disponerat över den dekorativa Konsistoriesalen i Akademihusets övre våning och där har även kyrkomötet sammanträtt. Konsistoriesalens namn mynnar ur historien. Det mest centrala organet i Åbo Akademis styrelse var det rektorstyrda konsistoriet. Till de speciella detaljerna i utrymmet hör nio lunettmålningar som i tiderna svärtats av röken under Åbo brand. De har inte restaurerats utan lämnats i sitt ursprungliga skick, trots att återstoden av utrymmet renoverats.

Lämna en offert