Akademihusets historia

Akademihuset i Åbo finns beläget i centrala Åbo, bredvid domkyrkan. Byggnaden ligger mellan Rothoviusgatan, domkyrkan och Tavastgatan, med ingång från Rothoviusgatan.

Festsalen i Akademihuset, dvs Solennitetssalen, är den enda festsalen i Finland som härstammar från svenska stormaktstiden i Finland. Salen har kallats den vackraste festsalen i Finland och besökts av såväl ryska kejsare som andra betydande personer i Finlands historia.

Akademihuset i Åbo ritades av Carl Christoffer Gjörwell och byggnadsarbetet övervakades av Charles Bassi. Arbetet tog 14 år och huset invigdes den 30. oktober 1817.

Akademihuset är en av de mest betydelsefulla nyklassiska byggnaderna i Finland.

Akademihuset var i tiderna det största civila byggnadsprojektet och murandet av grundstenen 1802 var en tillställning där svenska kungen Gustav IV Adolf och drottning Fredrika Dorothea var närvarande. Efter Åbo brand 1827 flyttades Åbo Akademi till Helsingfors och Akademihuset inrymde därefter statens ämbetsverk. De mest långvariga användarna av Akademihuset har varit Åbo domkapitel och Åbo hovrätt.

Grundrenoveringsprojektet av Akademihuset färdigställdes under Finlands självständighets jubileumsår 2017, då det förflutit 200 år sedan invigningen.

Manu Events Oy från Åbo utvidgade sin verksamhet år 2018 och fungerar nu som företagare även i Akademihusets festsal.

Läs mer om Akademihusets historia på Akademihuset i Åbo 200 år-sidan.

Arkitekt Carl Christoffer Gjörwell

Akademihuset i Åbo ritades av Stadsarkitekten i Stockholm, Carl Christoffer Gjörwell (1766-1837).

Arkitekten och professorn Carl Christian Gjörwell föddes i Stockholm. Han fungerade som stadsarkitekt och var en av de mest betydande utvecklarna och representanterna för den svenska 1800-tals klassicismen. Gjörwell studerade på arkitektskola i Kungliga Konstakademin. Utöver Akademihuset i Åbo har han ritat bland andra beväringssjukhuset i Stockholm samt otaliga privatpalats och herrgårdar. Exempelvis huvudbyggnaden i Joensuu gård i Halikko är ett gemensamt arbete av Gjörwell och Charles Bassi.

Arktiekt Charles Fransesco Bassi

Byggnadsarbetet för Akademihuset i Åbo övervakades av Charles Bassi (1772-1840).

Charles Bassi föddes i Italien. Han anlände till Sverige tillsammans med sin mor och sina syskon år 1780.  Bassi inledde sina studier vid Kungliga Konstakademin och arbetade också en tid i Rom. Bassi återvände till Åbo 1802 för att övervaka byggarbetet av nya Akademihuset. Bassi blev utnämnd till chef för det nationella intendentkontoret, som först var verksamt i Åbo men senare flyttades till Helsingfors. Bassis produktion representerade svensk nyklassicism och tillsammans med A.W. Arppe ritade han många kyrkor. Bassi var vän med Carl Christoffer Gjörwell som även ritat Akademihuset.

På väggen i vestibulen hittar man porträtten av Carl Christoffer Gjörwell och Charles Bassi.

 

Ta kontakt eller lämna en offert.